Ako sme si už párkrát spomenuli, peruánska fauna je neobyčajne pestrá a rôznorodá. Mnohé z tunajších druhov sú navyše endemitmi, to znamená, že sa v takejto podobe nevyskytujú nikde inde na zemi. Súčasne to znamená potrebu vyššieho stupňa ich ochrany,