Hoci veľkostne Cusco za ostatnými peruánskymi mestami zaostáva, je jednoznačne najväčším turistickým centrom krajiny, ktoré priťahuje návštevníkov zo všetkých kútov sveta. Mnohí z nich prichádzajú aby spoznali hlavne sväté mesto Macchu Picchu, pri pobyte v Cuscu si však uvedomia,